>THG1L MWGACKVKVHDSLATISITLRRYLRLGATMAKSKFEYVRDFEADDTCLAHCWVVVRLDGR NFHRFAEKHNFAKPNDSRALQLMTKCAQTVMEELEDIVIAYGQSDEYSFVFKRKTNWFKR RASKFMTHVASQFASSYVFYWRDYFEDQPLLYPPGFDGRVVVYPSNQTLKDYLSWRQADC HINNLYNTVFWALIQQSGLTPVQAQGRLQGTLAADKNEILFSEFNINYNNELPMYRKGTV LIWQKVDEVMTKEIKLPTEMEGKKMAVTRTRTKPVPLHCDIIGDAFWKEHPEILDEDS*