>TEX47 MSFSVHNQKGSKRPLPLEPLLFLQVPRSNYLHFQEEKQRLHLKKFLLDRMFLVAKIQANV ERKDVADYYEQMFQSVLKHHLGEAVTGLLLIYPTSILHILESSSDTLYKVLLDYIGHVKD ETVFFIQQMKIIVISHNIPMRLFMQWHVSVIKVPVMYLDDVTQSQSLKEVITDFLTQTHK LSLYLCQTMKVGTKGPGDNLHQVAPDLLLPEQIIKYLCKSEEFMDPATFINMYNRPIHIT LDSEVVWPAPSRF*