>TECR MKHYEVEILDAKTREKLCFLDKVEPHATIAEIKNLFTKTHPQWYPARQSLRLDPKGKSLK DEDVLQKLPVGTTATLYFRDLGAQISWVTVFLTEYAGPLFIYLLFYFRVPFIYGHKYDFT SSRHTVVHLACICHSFHYIKRLLETLFVHRFSHGTMPLRNIFKNCTYYWGFAAWMAYYIN HPLYTPPTYGAQQVKLALAIFVICQLGNFSIHMALRDLRPAGSKTRKIPYPTKNPFTWLF LLVSCPNYTYEVGSWIGFAIMTQCLPVALFSLVGFTQMTIWAKGKHRSYLKEFRDYPPLR MPIIPFLL*