>TBX5 MADADEGFGLAHTPLEPDAKDLPCDSKPESALGAPSKSPSSPQAAFTQQGMEGIKVFLHE RELWLKFHEVGTEMIITKAGRRMFPSYKVKVTGLNPKTKYILLMDIVPADDHRYKFADNK WSVTGKAEPAMPGRLYVHPDSPATGAHWMRQLVSFQKLKLTNNHLDPFGHIILNSMHKYQ PRLHIVKADENNGFGSKNTAFCTHVFPETAFIAVTSYQNHKITQLKIENNPFAKGFRGSD DMELHRMSRMQSKEYPVVPRSTVRQKVASNHSPFSSESRALSTSSNLGSQYQCENGVSGP SQDLLPPPNPYPLPQEHSQIYHCTKRKEEECSTTDHPYKKPYMETSPSEEDSFYRSSYPQ QQGLGASYRTESAQRQACMYASSAPPSEPVPSLEDISCNTWPSMPSYSSCTVTTVQPMDR LPYQHFSAHFTSGPLVPRLAGMANHGSPQLGEGMFQHQTSVAHQPVVRQCGPQTGLQSPG TLQPPEFLYSHGVPRTLSPHQYHSVHGVGMVPEWSDNS*