>TBX19 MAMSELGTRKPSDGTVSHLLNVVESELQAGREKGDPTEKQLQIILEDAPLWQRFKEVTNE MIVTKNGRRMFPVLKISVTGLDPNAMYSLLLDFVPTDSHRWKYVNGEWVPAGKPEVSSHS CVYIHPDSPNFGAHWMKAPISFSKVKLTNKLNGGGQIMLNSLHKYEPQVHIVRVGSAHRM VTNCSFPETQFIAVTAYQNEEITALKIKYNPFAKAFLDAKERNHLRDVPEAISESQHVTY SHLGGWIFSNPDGVCTAGNSNYQYAAPLPLPAPHTHHGCEHYSGLRGHRQAPYPSAYMHR NHSPSVNLIESSSNNLQVFSGPDSWTSLSSTPHASILSVPHTNGPINPGPSPYPCLWTIS NGAGGPSGPGPEVHASTPGAFLLGNPAVTSPPSVLSTQAPTSAGVEVLGEPSLTSIAVST WTAVASHPFAGWGGPGAGGHHSPSSLDG*