>TBC1D7 MTEDSQRNFRSVYYEKVGFRGVEEKKSLEILLKDDRLDTEKLCTFSQRFPLPSMYRALVW KVLLGILPPHHESHAKVMMYRKEQYLDVLHALKVVRFVSDATPQAEVYLRMYQLESGKLP RSPSFPLEPDDEVFLAIAKAMEEMVEDSVDCYWITRRFVNQLNTKYRDSLPQLPKAFEQY LNLEDGRLLTHLRMCSAAPKLPYDLWFKRCFAGCLPESSLQRVWDKVVSGSCKILVFVAV EILLTFKIKVMALNSAEKITKFLENIPQDSSDAIVSKAIDLWHKHCGTPVHSS*