>TBC1D23_ENST00000475134 MGWYFRLARTEHYSQRLPAVYWDCSQKGRPFHLFRLLIQYHEPELCSYLDTKKITPDSYA LNWLGSLFACYCSTEVTQAIWDGYLQQADPFFIYFLMLIILVNAKEVILTQESDSKEEVI KFLENTPSSLNIEDIEDLFSLAQYYCSKTPASFRKDNHHLFGSTLLGIKDDDADLSQALC LAISVSEILQANQLQGEGVRFFVVDCRPAEQYNAGHLSTAFHLDSDLMLQNPSEFAQSVK SLLEAQKQSIESGSIAGGEHLCFMGSGREEEDMYMNMVLAHFLQKNKEYVSIASGGFMAL QQHLADINVDGPENGYGHWIASTSGSRSSINSVDGESPNGSSDRGMKSLVNKMTVALKTK SVNVREKVISFIENTSTPVDRMSFNLPWPDRSCTERHVSSSDRVGKPYRGVKPVFSIGDE EEYDTDEIDSSSMSDDDRKEVVNIQTWINKPDVKHHFPCKEVKESGHMFPSHLLVTATHM YCLREIVSRKGLAYIQSRQALNSVVKITSKKKHPELITFKYGNSSASGIEILAIERYLIP NAGDATKAIKQQIMKVLDALES*