>TAF1B MDLEEAEEFKERCTQCAAVSWGLTDEGKYYCTSCHNVTERYQEVTNTDLIPNTQIKALNR GLKKKNNTEKGWDWYVCEGFQYILYQQAEALKNLGVGPELKNDVLHNFWKRYLQKSKQAY CKNPVYTTGRKPTVLEDNLSHSDWASEPELLSDVSCPPFLESGAESQSDIHTRKPFPVSK ASQSETSVCSGSLDGVEYSQRKEKGIVKMTMPQTLAFCYLSLLWQREAITLSDLLRFVEE DHIPYINAFQHFPEQMKLYGRDRGIFGIESWPDYEDIYKKTVEVGTFLDLPRFPDITEDC YLHPNILCMKYLMEVNLPDEMHSLTCHVVKMTGMGEVDFLTFDPIAKMAKTVKYDVQAVA IIVVVLKLLFLLDDSFEWSLSNLAEKHNEKNKKDKPWFDFRKWYQIMKKAFDEKKQKWEE ARAKYLWKSEKPLYYSFVDKPVAYKKREMVVNLQKQFSTLVESTATAGKKSPSSFQFNWT EEDTDRTCFHGHSLQGVLKEKGQSLLTKNSLYWLSTQKFCRCYCTHVTTYEESNYSLSYQ FILNLFSFLLRIKTSLLHEEVSLVEKKLFEKKYSVKRKKSRSKKVRRH*