>TAF1A MSDFSEELKGPVTDDEEVETSVLSGAGMHFPWLQTYVETVAIGGKRRKDFAQTTSACLSF IQEALLKHQWQQAAEYMYSYFQTLEDSDSYKRQAAPEIIWKLGSEILFYHPKSNMESFNT FANRMKNIGVMNYLKISLQHALYLLHHGMLKDAKRNLSEAETWRHGENTSSREILINLIQ AYKGLLQYYTWSEKKMELSKLDKDDYAYNAVAQDVFNHSWKTSANISALIKIPGVWDPFV KSYVEMLEFYGDRDGAQEVLTNYAYDEKFPSNPNAHIYLYNFLKRQKAPRSKLISVLKIL YQIVPSHKLMLEFHTLLRKSEKEEHRKLGLEVLFGVLDFAGCTKNITAWKYLAKYLKNIL MGNHLAWVQEEWNSRKNWWPGFHFSYFWAKSDWKEDTALACEKAFVAGLLLGKGCRYFRY ILKQDHQILGKKIKRMKRSVKKYSIVNPRL*