>SUV39H1_ENST00000376687 MAENLKGCSVCCKSSWNQLQDLCRLAKLSCPALGISKRNLYDFEVEYLCDYKKIREQEYY LVKWRGYPDSESTWEPRQNLKCVRILKQFHKDLERELLRRHHRSKTPRHLDPSLANYLVQ KAKQRRALRRWEQELNAKRSHLGRITVENEVDLDGPPRAFVYINEYRVGEGITLNQVAVG CECQDCLWAPTGGCCPGASLHKFAYNDQGQVRLRAGLPIYECNSRCRCGYDCPNRVVQKG IRYDLCIFRTDDGRGWGVRTLEKIRKNSFVMEYVGEIITSEEAERRGQIYDRQGATYLFD LDYVEDVYTVDAAYYGNISHFVNHSCDPNLQVYNVFIDNLDERLPRIAFFATRTIRAGEE LTFDYNMQVDPVDMESTRMDSNFGLAGLPGSPKKRVRIECKCGTESCRKYLF*