>SUV39H1 MVGMSRLRNDRLADPLTGCSVCCKSSWNQLQDLCRLAKLSCPALGISKRNLYDFEVEYLC DYKKIREQEYYLVKWRGYPDSESTWEPRQNLKCVRILKQFHKDLERELLRRHHRSKTPRH LDPSLANYLVQKAKQRRALRRWEQELNAKRSHLGRITVENEVDLDGPPRAFVYINEYRVG EGITLNQVAVGCECQDCLWAPTGGCCPGASLHKFAYNDQGQVRLRAGLPIYECNSRCRCG YDCPNRVVQKGIRYDLCIFRTDDGRGWGVRTLEKIRKNSFVMEYVGEIITSEEAERRGQI YDRQGATYLFDLDYVEDVYTVDAAYYGNISHFVNHSCDPNLQVYNVFIDNLDERLPRIAF FATRTIRAGEELTFDYNMQVDPVDMESTRMDSNFGLAGLPGSPKKRVRIECKCGTESCRK YLF*