>SULT1C4 MALHDMEDFTFDGTKRLSVNYVKGILQPTDTCDIWDKIWNFQAKPDDLLISTYPKAGTTW TQEIVELIQNEGDVEKSKRAPTHQRFPFLEMKIPSLGSGLEQAHAMPSPRILKTHLPFHL LPPSLLEKNCKIIYVARNPKDNMVSYYHFQRMNKALPAPGTWEEYFETFLAGKVCWGSWH EHVKGWWEAKDKHRILYLFYEDMKKNPKHEIQKLAEFIGKKLDDKVLDKIVHYTSFDVMK QNPMANYSSIPAEIMDHSISPFMRKGAVGDWKKHFTVAQNERFDEDYKKKMTDTRLTFHF QF*