>SULT1A4 MELIQDTSRPPLEYVKGVPLIKYFAEALGPLQSFQARPDDLLINTYPKSGTTWVSQILDM IYQGGDLEKCNRAPIYVRVPFLEVNDPGEPSGLETLKDTPPPRLIKSHLPLALLPQTLLD QKVKVVYVARNPKDVAVSYYHFHRMEKAHPEPGTWDSFLEKFMAGEVSYGSWYQHVQEWW ELSRTHPVLYLFYEDMKENPKREIQKILEFVGRSLPEETMDFMVQHTSFKEMKKNPMTNY TTVPQELMDHSISPFMRKGMAGDWKTTFTVAQNERFDADYAEKMAGCSLSFRSEL*