>SULT1A1 MELIQDTSRPPLEYVKGVPLIKYFAEALGPLQSFQARPDDLLISTYPKSGTTWVSQILDM IYQGGDLEKCHRAPIFMRVPFLEFKAPGIPSGMETLKDTPAPRLLKTHLPLALLPQTLLD QKVKVVYVARNAKDVAVSYYHFYHMAKVHPEPGTWDSFLEKFMVGEVSYGSWYQHVQEWW ELSRTHPVLYLFYEDMKENPKREIQKILEFVGRSLPEETVDFVVQHTSFKEMKKNPMTNY TTVPQEFMDHSISPFMRKGMAGDWKTTFTVAQNERFDADYAEKMAGCSLSFRSEL*