>STRADA_ENST00000639835 MSFLTNDASSESIASFSKQEVMSSFLPEGGCYELLTVIGKGFEDLMTVNLARYKPTGEYV TVRRINLEACSNEMVTFLQGELHVSKLFNHPNIVPYRATFIADNELWVVTSFMAYGSAKD LICTHFMDGMNELAIAYILQGVLKALDYIHHMGYVHRSVKASHILISVDGKVYLSGLRSN LSMISHGQRQRVVHDFPKYSVKVLPWLSPEVLQQNLQGYDAKSDIYSVGITACELANGHV PFKDMPATQMLLEKLNGTVPCLLDTSTIPAEELTMSPSRSVANSGLSDSLTTSTPRPSNG DSPSHPYHRTFSPHFHHFVEQCLQRNPDARPSASTLLNHSFFKQIKRRASEALPELLRPV TPITNFEGSQSQDHSGIFGLVTNLEELEVDDWEF*