>STRADA_ENST00000638698 MSFLVSKPERIRRWVSEKFIVEGLRDLELFGEQPPGDTRRKTNDASSESIASFSKQEVMS SFLPEGGCYELLTVIGKGFEDLMTVNLARYKPTGEYVTVRRINLEACSNEMVTFLQGELH VSKLFNHPNIVPYRATFIADNELWVVTSFMAYGSAKDLICTHFMDGMNELAIAYILQGVL KALDYIHHMGYVHRSVKASHILISVDGKVYLSGLRSNLSMISHGQRQRVVHDFPKYSVKV LPWLSPEVLQQNLQGYDAKSDIYSVGITACELANGHVPFKDMPATQIKRRASEALPELLR PVTPITNFEGSQSQDHSGIFGLVTNLEELEVDDWEF*