>STRADA_ENST00000617949 MSSFLPEGGCYELLTVIGKGFEDLMTVNLARYKPTGEYVTVRRINLEACSNEMVTFLQGE LHVSKLFNHPNIVPYRATFIADNELWVVTSFMAYGSAKDLICTHFMDGMNELAIAYILQG VLKALDYIHHMGYVHRSVKASHILISVDGKVYLSGLRSNLSMISHGQRQRVVHDFPKYSV KVLPWLSPEVLQQGYDAKSDIYSVGITACELANGHVPFKDMPATQGEDSTVKGI*