>STON1 MCSTNPGKWVTFDDDPAVQSSQKSKNFPLENQGVCRPNGLKLNLPGLREFPSGSSSTSST PLSSPIVDFYFSPGPPSNSPLSTPTKDFPGFPGIPKAGTHVLYPIPESSSDSPLAISGGE SSLLPTRPTCLSHALLPSDHSCTHPTPKVGLPDEVNPQQAESLGFQSDDLPQFQYFREDC AFSSPFWKDEGSDSHFTLDPPGSKKMFSSRNKEMPIDQKSLNKCSLNYICEKLEHLQSAE NQDSLRSLSMHCLCAEENASSFVPHTLFRSQPKSGWSFMLRIPEKKNMMSSRQWGPIFLK VLPGGILQMYYEQGLEKPFKEIQLDPYCRLSEPKVENFSVAGKIHTVKIEHVSYTEKRKY HSKTEVVHEPDIEQMLKLGSTSYHDFLDFLTTVEEELMKLPAVSKPKKNYEEQEISLEIV DNFWGKVTKEGKFVESAVITQIYCLCFVNGNLECFLTLNDLELPKRDESYYEKDSEKKGI DILDYHFHKCVNVQEFEQSRIIKFVPLDACRFELMRFKTLYNGDNLPFSLKSVVVVQGAY VELQAFVNMASLAQRSSYAGSLRSCDNIRIHFPVPSQWIKALWTMNLQRQKSLKAKMNRR ACLGSLQELESEPVIQVTVGSAKYESAYQAVVWKIDRLPDKNSSLDHPHCLSYKLELGSD QEIPSDWYPFATVQFSVPDTCASRTEVRSLGVESDVQPQKHVQQRACYNIQVEIEKKWIK IDGEDPDKIGDCITQ*