>STARD10_ENST00000543304 MEKLAASTEPQGPRPVLGRESVQVPDDQDFRSFRSECEAEVGWNLTYSRAGVSVWVQAVE MDRTLHKIKCRMECCDVPAETLYDVLHDIEYRKKWDSNVIETFDIARLTVNADVGYYSWR CPKPLKNRDVITLRSWLPMGADYIIMNYSVKHPKYPPRKDLVRAVSIQTGYLIQSTGPKS CVITYLAQVDPKGSLPKWVVNKSSQFLAPKAMKKMYKACLKYPEWKQKHLPHFKPWLHPE QSPLPSLALSELSVQHADSLENIDESAVAESREERMGGAGGEGSDDDTSLT*