>STARD10 MEKLAASTEPQGPRPVLGRESVQVPDDQDFRSFRSECEAEVGWNLTYSRAGVSVWVQAVE MDRTLHKIKCRMECCDVPAETLYDVLHDIEYRKKWDSNVIETFDIARLTVNADVGYYSWR CPKPLKNRDVITLRSWLPMGADYIIMNYSVKHPKYPPRKDLVRAVSIQTGYLIQSTGPKS CVITYLAQVDPKGSLPKWVVNKSSQFLAPKAMKKMYKACLKYPEWKQKHLPHFKPWLHPE QSPLPSLALSELSVQHADSLENIDESAVAESREERMGGAGGEGSDDDTSLT*