>ST6GALNAC4 MKAPGRLVLIILCSVVFSAVYILLCCWAGLPLCLATCLDHHFPTGSRPTVPGPLHFSGYS SVPDGKPLVREPCRSCAVVSSSGQMLGSGLGAEIDSAECVFRMNQAPTVGFEADVGQRST LRVVSHTSVPLLLRNYSHYFQKARDTLYMVWGQGRHMDRVLGGRTYRTLLQLTRMYPGLQ VYTFTERMMAYCDQIFQDETGKNRRQSGSFLSTGWFTMILALELCEEIVVYGMVSDSYCR EKSHPSVPYHYFEKGRLDECQMYLAHEQAPRSAHRFITEKAVFSRWAKKRPIVFAHPSWR TE*