>SRSF7_ENST00000446327 MSRYGRYGGETKVYVGNLGTGAGKGELERAFSYYGPLRTVWIARNPPGFAFVEFEDPRDA EDAVRGLDGKVICGSRVRVELSTGMPRRSRFDRPPARRPFDPNDRCYECGEKGHYAYDCH RYSRRRRSRSRSRSHSRSRGRRYSRSRSRSRGRRSRSASPRRSRSISLRRSRSASLRRSR SGSIKGSRYFQSPSRSRSRSRSISRPRSSRSPSGSPRRSASPERMD*