>SRSF2_ENST00000508921 MSYGRPPPDVEGMTSLKVDNLTYRTSPDTLRRVFEKYGRVGDVYIPRDRYTKESRGFAFV RFHDKRDAEDAMDAMDGAVLDGRELRVQMARYGRPPDSHHSRRGPPPRSPRRRRRSRSRS RSRSRSRSRSRYSRSKSRSRTRSRSRSTSKSRSARRSKSKSSSVSRSRSRSRSRSRSRSP PPVSKRESKSRSRSKSPPKSPEEEGAVSS*