>SRSF2 MSYGRPPPDVEGMTSLKVDNLTYRTSPDTLRRVFEKYGRVGDVYIPRDRYTKESRGFAFV RFHDKRDAEDAMDAMDGAVLDGRELRVQMARYGRPPDSHHSRRGPPPRRYGGGGYGRRSR SPRRRRRSRSRSRSRSRSRSRSRYSRSKSRSRTRSRSRSTSKSRSARRSKSKSSSVSRSR SRSRSRSRSRSPPPVSKRESKSRSRSKSPPKSPEEEGAVSS*