>SRSF1_ENST00000582730 MSGGGVIRGPAGNNDCRIYVGNLPPDIRTKDIEDVFYKYGAIRDIDLKNRRGGPPFAFVE FEDPRDAEDAVYGRDGYDYDGYRLRVEFPRSGRGTGRGGGGGGGGGAPRGRYGPPSRRSE NRVVVSGLPPSGSWQDLKDHMREAGDVCYADVYRDGTGVVEFVRKEDMTYAVRKLDNTKF RSHEVGYTRILFFDQNWIQWS*