>SRSF10 MSRYLRPPNTSLFVRNVADDTRSEDLRREFGRYGPIVDVYVPLDFYTRRPRGFAYVQFED VRDAEDALHNLDRKWICGRQIEIQFAQGDRKTPNQMKAKEGRNVYSSSRYDDYDRYRRSR SRSYERRRSRSRSFDYNYRRSYSPRNSRPTGRPRRSRSHSDNDRFKHRNRSFSRSKSNSR SRSKSQPKKEMKAKSRSRSASHTKTRGTSKTDSKTHYKSGSRYEKESRKKEPPRSKSQSR SQSRSRSKSRSRSWTSPKSSGH*