>SRSF1 MSGGGVIRGPAGNNDCRIYVGNLPPDIRTKDIEDVFYKYGAIRDIDLKNRRGGPPFAFVE FEDPRDAEDAVYGRDGYDYDGYRLRVEFPRSGRGTGRGGGGGGGGGAPRGRYGPPSRRSE NRVVVSGLPPSGSWQDLKDHMREAGDVCYADVYRDGTGVVEFVRKEDMTYAVRKLDNTKF RSHEGETAYIRVKVDGPRSPSYGRSRSRSRSRSRSRSRSNSRSRSYSPRRSRGSPRYSPR HSRSRSRT*