>SPOCK1 MPAIAVLAAAAAAWCFLQVESRHLDALAGGAGPNHGNFLDNDQWLSTVSQYDRDKYWNRF RDDDYFRNWNPNKPFDQALDPSKDPCLKVKCSPHKVCVTQDYQTALCVSRKHLLPRQKKG NVAQKHWVGPSNLVKCKPCPVAQSAMVCGSDGHSYTSKCKLEFHACSTGKSLATLCDGPC PCLPEPEPPKHKAERSACTDKELRNLASRLKDWFGALHEDANRVIKPTSSNTAQGRFDTS ILPICKDSLGWMFNKLDMNYDLLLDPSEINAIYLDKYEPCIKPLFNSCDSFKDGKLSNNE WCYCFQKPGGLPCQNEMNRIQKLSKGKSLLGAFIPRCNEEGYYKATQCHGSTGQCWCVDK YGNELAGSRKQGAVSCEEEQETSGDFGSGGSVVLLDDLEYERELGPKDKEGKLRVHTRAV TEDDEDEDDDKEDEVGYIW*