>SPO11_ENST00000371260 MAFAPMGPEASFFDVLDRHRESLLAALRRGGREPPTGGSRLASRFEDSVGLQMVSHCTTR KIKSDSPKSAQKFSLILKILSMIYKLVQSNTYATKRDIYYTDSQLFGNQTVVDNIINDIS CMLKVSRRSLHILSTSKGLIAGNLRYIEEDGTKVNCTCGATAVAVPSNIQGIRNAKFVLI VEKDATFQRLLDDNFCNKLSPCIMITGKGVPDLNTRLLVKKLWDTFHVPVFTLVDADPHG IEIMCIYKYGSMSMSFEAHHLTVPAIRWLGLLPSDLKRLNVPKDSLIPLTKRDQMKLDSI LRRPYVTCQPFWRKEMEIMADSKMKAEIQALTFLSSDYLSRVYLPNKLKFGGWI*