>SPO11 MAFAPMGPEASFFDVLDRHRESLLAALRRGGREPPTGGSRLASSSEVLASIENIIQDIIT SLARNEAPAFTIDNRSSWENIKFEDSVGLQMVSHCTTRKIKSDSPKSAQKFSLILKILSM IYKLVQSNTYATKRDIYYTDSQLFGNQTVVDNIINDISCMLKVSRRSLHILSTSKGLIAG NLRYIEEDGTKVNCTCGATAVAVPSNIQGIRNLVTDAKFVLIVEKDATFQRLLDDNFCNK LSPCIMITGKGVPDLNTRLLVKKLWDTFHVPVFTLVDADPHGIEIMCIYKYGSMSMSFEA HHLTVPAIRWLGLLPSDLKRLNVPKDSLIPLTKRDQMKLDSILRRPYVTCQPFWRKEMEI MADSKMKAEIQALTFLSSDYLSRVYLPNKLKFGGWI*