>SPIN1 MKTPFGKTPGQRSRADAGHAGVSANMMKKRTSHKKHRSSVGPSKPVSQPRRNIVGCRIQH GWKEGNGPVTQWKGTVLDQVPVNPSLYLIKYDGFDCVYGLELNKDERVSALEVLPDRVAT SRISDAHLADTMIGKAVEHMFETEDGSKDEWRGMVLARAPVMNTWFYITYEKDPVLYMYQ LLDDYKEGDLRIMPDSNDSPPAEREPGEVVDSLVGKQVEYAKEDGSKRTGMVIHQVEAKP SVYFIKFDDDFHIYVYDLVKTS*