>SORT1_ENST00000538502 MTFGQSKLYRSEDYGKNFKDITDLINNTFIRTEFGMAIGPENSGKVVLTAEVSGGSRGGR IFRSSDFAKNFVQTDLPFHPLTQMMYSPQNSDYLLALSTENGLWVSKNFGGKWEEIHKAV CLAKWGSDNTIFFTTYANGSCTDLGALELWRTSDLGKSFKTIGVKIYSFGLGGRFLFASV MADKDTTRRIHVSTDQGDTWSMAQLPSVGQEQFYSILAANDDMVFMHVDEPGDTGFGTIF TSDDRGIVYSKSLDRHLYTTTGGETDFTNVTSLRGVYITSVLSEDNSIQTMITFDQGGRW THLRKPENSECDATAKNKNECSLHIHASYSISQKLNVPMAPLSEPNAVGIVIAHGSVGDA ISVMVPDVYISDDGGYSWTKMLEGPHYYTILDSGGIIVAIEHSSRPINVIKFSTDEGQCW QTYTFTRDPIYFTGLASEPGARSMNISIWGFTESFLTSQWVSYTIDFKDILERNCEEKDY TIWLAHSTDPEDYEDGCILGYKEQFLRLRKSSVCQNGRDYVVTKQPSICLCSLEDFLCDF GYYRPENDSKCVEQPELKGHDLEFCLYGREEHLTTNGYRKIPGDKCQGGVNPVREVKDLK KKCTSNFLSPEKQNSKSNSVPIILAIVGLMLVTVVAGVLIVKKYVCGGRFLVHRYSVLQQ HAEANGVDGVDALDTASHTNKSGYHDDSDEDLLE*