>SOCS5_ENST00000394861 MDKVGKMWNNFKYRCQNLFGHEGGSRSENVDMNSNRCLSVKEKNISIGDSTPQQQSSPLR ENIALQLGLSPSKNSSRRNQNCATEIPQIVEISIEKDNDSCVTPGTRLARRDSYSRHAPW GGKKKHSCSTKTQSSLDADKKFGRTRSGLQRRERRYGVSSVHDMDSVSSRTVGSRSLRQR LQDTVGLCFPMRTYSKQSKPLFSNKRKIHLSELMLEKCPFPAGSDLAQKWHLIKQHTAPV SPHSTFFDTFDPSLVSTEDEEDRLRERRRLSIEEGVDPPPNAQIHTFEATAQVNPLYKLG PKLAPGMTEISGDSSAIPQANCDSEEDTTTLCLQSRRQKQRQISGDSHTHVSRQGAWKVH TQIDYIHCLVPDLLQITGNPCYWGVMDRYEAEALLEGKPEGTFLLRDSAQEDYLFSVSFR RYNRSLHARIEQWNHNFSFDAHDPCVFHSSTVTGLLEHYKDPSSCMFFEPLLTISLNRTF PFSLQYICRAVICRCTTYDGIDGLPLPSMLQDFLKEYHYKQKVRVRWLEREPVKAK*