>SOCS5 MDKVGKMWNNFKYRCQNLFGHEGGSRSENVDMNSNRCLSVKEKNISIGDSTPQQQSSPLR ENIALQLGLSPSKNSSRRNQNCATEIPQIVEISIEKDNDSCVTPGTRLARRDSYSRHAPW GGKKKHSCSTKTQSSLDADKKFGRTRSGLQRRERRYGVSSVHDMDSVSSRTVGSRSLRQR LQDTVGLCFPMRTYSKQSKPLFSNKRKIHLSELMLEKCPFPAGSDLAQKWHLIKQHTAPV SPHSTFFDTFDPSLVSTEDEEDRLRERRRLSIEEGVDPPPNAQIHTFEATAQVNPLYKLG PKLAPGMTEISGDSSAIPQANCDSEEDTTTLCLQSRRQKQRQISGDSHTHVSRQGAWKVH TQIDYIHCLVPDLLQITGNPCYWGVMDRYEAEALLEGKPEGTFLLRDSAQEDYLFSVSFR RYNRSLHARIEQWNHNFSFDAHDPCVFHSSTVTGLLEHYKDPSSCMFFEPLLTISLNRTF PFSLQYICRAVICRCTTYDGIDGLPLPSMLQDFLKEYHYKQKVRVRWLEREPVKAK*