>SMAD7 MFRTKRSALVRRLWRSRAPGGEDEEEGAGGGGGGGELRGEGATDSRAHGAGGGGPGRAGC CLGKAVRGAKGHHHPHPPAAGAGAAGGAEADLKALTHSVLKKLKERQLELLLQAVESRGG TRTACLLLPGRLDCRLGPGAPAGAQPAQPPSSYSLPLLLCKVFRWPDLRHSSEVKRLCCC ESYGKINPELVCCNPHHLSRLCELESPPPPYSRYPMDFLKPTADCPDAVPSSAETGGTNY LAPGGLSDSQLLLEPGDRSHWCVVAYWEEKTRVGRLYCVQEPSLDIFYDLPQGNGFCLGQ LNSDNKSQLVQKVRSKIGCGIQLTREVDGVWVYNRSSYPIFIKSATLDNPDSRTLLVHKV FPGFSIKAFDYEKAYSLQRPNDHEFMQQPWTGFTVQISFVKGWGQCYTRQFISSCPCWLE VIFNSR*