>SLC6A9 MSGGDTRAAIARPRMAAAHGPVAPSSPEQVTLLPVQRSFFLPPFSGATPSTSLAESVLKV WHGAYNSGLLPQLMAQHSLAMAQNGAVPSEATKRDQNLKRGNWGNQIEFVLTSVGYAVGL GNVWRFPYLCYRNGGGAFMFPYFIMLIFCGIPLFFMELSFGQFASQGCLGVWRISPMFKG VGYGMMVVSTYIGIYYNVVICIAFYYFFSSMTHVLPWAYCNNPWNTHDCAGVLDASNLTN GSRPAALPSNLSHLLNHSLQRTSPSEEYWRLYVLKLSDDIGNFGEVRLPLLGCLGVSWLV VFLCLIRGVKSSGKVVYFTATFPYVVLTILFVRGVTLEGAFDGIMYYLTPQWDKILEAKV WGDAASQIFYSLGCAWGGLITMASYNKFHNNCYRDSVIISITNCATSVYAGFVIFSILGF MANHLGVDVSRVADHGPGLAFVAYPEALTLLPISPLWSLLFFFMLILLGLGTQFCLLETL VTAIVDEVGNEWILQKKTYVTLGVAVAGFLLGIPLTSQAGIYWLLLMDNYAASFSLVVIS CIMCVAIMYIYGHRNYFQDIQMMLGFPPPLFFQICWRFVSPAIIFFILVFTVIQYQPITY NHYQYPGWAVAIGFLMALSSVLCIPLYAMFRLCRTDGDTLLQRLKNATKPSRDWGPALLE HRTGRYAPTIAPSPEDGFEVQPLHPDKAQIPIVGSNGSSRLQDSRI*