>SLC6A7 MKKLQGAHLRKPVTPDLLMTPSDQGDVDLDVDFAAHRGNWTGKLDFLLSCIGYCVGLGNV WRFPYRAYTNGGGAFLVPYFLMLAICGIPLFFLELSLGQFSSLGPLAVWKISPLFKGAGA AMLLIVGLVAIYYNMIIAYVLFYLFASLTSDLPWEHCGNWWNTELCLEHRVSKDGNGALP LNLTCTVSPSEEYWSRYVLHIQGSQGIGSPGEIRWNLCLCLLLAWVIVFLCILKGVKSSG KVVYFTATFPYLILLMLLVRGVTLPGAWKGIQFYLTPQFHHLLSSKVWIEAALQIFYSLG VGFGGLLTFASYNTFHQNIYRDTFIVTLGNAITSILAGFAIFSVLGYMSQELGVPVDQVA KAGPGLAFVVYPQAMTMLPLSPFWSFLFFFMLLTLGLDSQFAFLETIVTAVTDEFPYYLR PKKAVFSGLICVAMYLMGLILTTDGGMYWLVLLDDYSASFGLMVVVITTCLAVTRVYGIQ RFCRDIHMMLGFKPGLYFRACWLFLSPATLLALMVYSIVKYQPSEYGSYRFPPWAELLGI LMGLLSCLMIPAGMLVAVLREEGSLWERLQQASRPAMDWGPSLEENRTGMYVATLAGSQS PKPLMVHMRKYGGITSFENTAIEVDREIAEEEESMM*