>SLC6A20 MEKARPLWANSLQFVFACISYAVGLGNVWRFPYLCQMYGGGSFLVPYIIMLIVEGMPLLY LELAVGQRMRQGSIGAWRTISPYLSGVGVASVVVSFFLSMYYNVINAWAFWYLFHSFQDP LPWSVCPLNGNHTGYDEECEKASSTQYFWYRKTLNISPSLQENGGVQWEPALCLLLAWLV VYLCILRGTESTGKVVYFTASLPYCVLIIYLIRGLTLHGATNGLMYMFTPKIEQLANPKA WINAATQIFFSLGLGFGSLIAFASYNEPSNNCQKHAIIVSLINSFTSIFASIVTFSIYGF KATFNYENCLKKVSLLLTNTFDLEDGFLTASNLEQVKGYLASAYPSKYSEMFPQIKNCSL ESELDTAVQGTGLAFIVYTEAIKNMEVSQLWSVLYFFMLLMLGIGSMLGNTAAILTPLTD SKIISSHLPKEAISGLVCLVNCAIGMVFTMEAGNYWFDIFNDYAATLSLLLIVLVETIAV CYVYGLRRFESDLKAMTGRAVSWYWKVMWAGVSPLLIVSLFVFYLSDYILTGTLKYQAWD ASQGQLVTKDYPAYALAVIGLLVASSTMCIPLAALGTFVQRRLKRGDADPVA*