>SLC40A1 MTRAGDHNRQRGCCGSLADYLTSAKFLLYLGHSLSTWGDRMWHFAVSVFLVELYGNSLLL TAVYGLVVAGSVLVLGAIIGDWVDKNARLKVAQTSLVVQNVSVILCGIILMMVFLHKHEL LTMYHGWVLTSCYILIITIANIANLASTATAITIQRDWIVVVAGEDRSKLANMNATIRRI DQLTNILAPMAVGQIMTFGSPVIGCGFISGWNLVSMCVEYVLLWKVYQKTPALAVKAGLK EEETELKQLNLHKDTEPKPLEGTHLMGVKDSNIHELEHEQEPTCASQMAEPFRTFRDGWV SYYNQPVFLAGMGLAFLYMTVLGFDCITTGYAYTQGLSGSILSILMGASAITGIMGTVAF TWLRRKCGLVRTGLISGLAQLSCLILCVISVFMPGSPLDLSVSPFEDIRSRFIQGESITP TKIPEITTEIYMSNGSNSANIVPETSPESVPIISVSLLFAGVIAARIGLWSFDLTVTQLL QENVIESERGIINGVQNSMNYLLDLLHFIMVILAPNPEAFGLLVLISVSFVAMGHIMYFR FAQNTLGNKLFACGPDAKEVRKENQANTSVV*