>SLC35B3 MDLTQQAKDIQNITVQETNKNNSESIECSKITMDLKFNNSRKYISITVPSKTQTMSPHIK SVDDVVVLGMNLSKFNKLTQFFICVAGVFVFYLIYGYLQELIFSVEGFKSCGWYLTLVQF AFYSIFGLIELQLIQDKRRRIPGKTYMIIAFLTVGTMGLSNTSLGYLNYPTQVIFKCCKL IPVMLGGVFIQGKRYNVADVSAAICMSLGLIWFTLADSTTAPNFNLTGVVLISLALCADA VIGNVQEKAMKLHNASNSEMVLYSYSIGFVYILLGLTCTSGLGPAVTFCAKNPVRTYGYA FLFSLTGYFGISFVLALIKIFGALIAVTVTTGRKAMTIVLSFIFFAKPFTFQYVWSGLLV VLGIFLNVYSKNMDKIRLPSLYDLINKSVEARKSRTLAQTV*