>SLC31A1 MDHSHHMGMSYMDSNSTMQPSHHHPTTSASHSHGGGDSSMMMMPMTFYFGFKNVELLFSG LVINTAGEMAGAFVAVFLLAMFYEGLKIARESLLRKSQVSIRYNSMPVPGPNGTILMETH KTVGQQMLSFPHLLQTVLHIIQVVISYFLMLIFMTYNGYLCIAVAAGAGTGYFLFSWKKA VVVDITEHCH*