>SLC25A42 MGNGVKEGPVRLHEDAEAVLSSSVSSKRDHRQVLSSLLSGALAGALAKTAVAPLDRTKII FQVSSKRFSAKEAFRVLYYTYLNEGFLSLWRGNSATMVRVVPYAAIQFSAHEEYKRILGS YYGFRGEALPPWPRLFAGALAGTTAASLTYPLDLVRARMAVTPKEMYSNIFHVFIRISRE EGLKTLYHGFMPTVLGVIPYAGLSFFTYETLKSLHREYSGRRQPYPFERMIFGACAGLIG QSASYPLDVVRRRMQTAGVTGYPRASIARTLRTIVREEGAVRGLYKGLSMNWVKGPIAVG ISFTTFDLMQILLRHLQS*