>SLC19A2_ENST00000646596 MDVPGPVSRRAAAAAATVLLRTARVRRECWFLPTALLCAYGFFASLRPSEPFLTPYLLGP DKNLTEREVFNEIYPVWTYSYLVLLFPVFLATDYLRYKPVVLLQGLSLIVTWFMLLYAQG LLAIQFLEFFYGIATATEIAYYSYIYSVVDLGMYQKVTSYCRSATLVGFTVGSVLGQILV SVAGWSLFSLNVISLTCVSVAFAVAWFLPMPQKSLFFHHIPSTCQRVNGIKVQNGGIVTD TPASNHLPGWEDIESKIPLNMEEPPVEEPEPKPDRLLVLKVLWNDFLMCYSSRPLLCWSV WWALSTCGYFQVVNYTQGLWEKVMPSRYAAIYNGGVEAVSTLLVYIMDTVGNIWVCYASY VVFRIIYMLLITIATFQIAANLSMERYALVFGVNTFIALALQTLLTLIVVDASGLGLEIT TQFLIYASYFALIAVVFLASGAVSVMKKCRKLEDPQSSSQVTTS*