>SLC16A7 MPPMPSAPPVHPPPDGGWGWIVVGAAFISIGFSYAFPKAVTVFFKEIQQIFHTTYSEIAW ISSIMLAVMYAGGPVSSVLVNKYGSRPVVIAGGLLCCLGMVLASFSSSVVQLYLTMGFIT GLGLAFNLQPALTIIGKYFYRKRPMANGLAMAGSPVFLSSLAPFNQYLFNTFGWKGSFLI LGSLLLNACVAGSLMRPLGPNQTTSKSKNKTGKTEDDSSPKKIKTKKSTWEKVNKYLDFS LFKHRGFLIYLSGNVIMFLGFFAPIIFLAPYAKDQGIDEYSAAFLLSVMAFVDMFARPSV GLIANSKYIRPRIQYFFSFAIMFNGVCHLLCPLAQDYTSLVLYAVFFGLGFGSVSSVLFE TLMDLVGAPRFSSAVGLVTIVECGPVLLGPPLAGKLVDLTGEYKYMYMSCGAIVVAASVW LLIGNAINYRLLAKERKEENARQKTRESEPLSKSKHSEDVNVKVSNAQSVTSERETNI*