>SGK1_ENST00000475719 MTVKTEAAKGTLTYSRMRGMVAILIAFMKQRRMGLNDFIQKIANNSYACKHPEVQSILKI SQPQEPELMNANPSPPPSPSQQINLGPSSNPHAKPSDFHFLKVIGKGSFGKVLLARHKAE EVFYAVKVLQKKAILKKKELFYHLQRERCFLEPRARFYAAEIASALGYLHSLNIVYRDLK PENILLDSQGHIVLTDFGLCKENIEHNSTTSTFCGTPEYLAPEVLHKQPYDRTVDWWCLG AVLYEMLYGLPPFYSRNTAEMYDNILNKPLQLKPNITNSARHLLEGLLQKDRTKRLGAKD DFMEIKSHVFFSLINWDDLINKKITPPFNPNVSGPNDLRHFDPEFTEEPVPNSIGKSPDS VLVTASVKEAAEAFLGFSYAPPTDSFL*