>SETDB2 MGEKNGDAKTFWMELEDDGKVDFIFEQVQNVLQSLKQKIKDGSATNKEYIQAMILVNEAT IINSSTSIKGASQKEVNAQSSDPMPVTQKEQENKSNAFPSTSCENSFPEDCTFLTTENKE ILSLEDKVVDFREKDSSSNLSYQSHDCSGACLMKMPLNLKGENPLQLPIKCHFQRRHAKT NSHSSALHVSYKTPCGRSLRNVEEVFRYLLETECNFLFTDNFSFNTYVQLARNYPKQKEV VSDVDISNGVESVPISFCNEIDSRKLPQFKYRKTVWPRAYNLTNFSSMFTDSCDCSEGCI DITKCACLQLTARNAKTSPLSSDKITTGYKYKRLQRQIPTGIYECSLLCKCNRQLCQNRV VQHGPQVRLQVFKTEQKGWGVRCLDDIDRGTFVCIYSGRLLSRANTEKSYGIDENGRDEN TMKNIFSKKRKLEVACSDCEVEVLPLGLETHPRTAKTEKCPPKFSNNPKELTVETKYDNI SRIQYHSVIRDPESKTAIFQHNGKKMEFVSSESVTPEDNDGFKPPREHLNSKTKGAQKDS SSNHVDEFEDNLLIESDVIDITKYREETPPRSRCNQATTLDNQNIKKAIEVQIQKPQEGR STACQRQQVFCDEELLSETKNTSSDSLTKFNKGNVFLLDATKEGNVGRFLNHSCCPNLLV QNVFVETHNRNFPLVAFFTNRYVKARTELTWDYGYEAGTVPEKEIFCQCGVNKCRKKIL*