>SCN1B_ENST00000596348 MTFKILCISCKRRSETNAETFTEWTFRQKGTEEFVKILRYENEVLQLEEDERFEGRVVWN GSRGTKDLQDLSIFITNVTYNHSGDYECHVYRLLFFENYEHNTSVVKKIHIEVVDKANRD MASIVSEIMMYVLIVVLTIWLVAEMIYCYKKIAAATETAAQENASEYLAITSESKENCTG VQVAE*