>SAMD8_ENST00000372687 MAGPNQLCIRRWTTKHVAVWLKDEGFFEYVDILCNKHRLDGITLLTLTEYDLRSPPLEIK VLGDIKRLMLSVRKLQKIHIDVLEEMGYNSDSPMGSMTPFISALQSTDWLCNGELSHDCD GPITDLNSDQYQYMNGKNKHSVRRLDPEYWKTILSCIYVFIVFGFTSFIMVIVHERVPDM QTYPPLPDIFLDSVPRIPWAFAMTEVCGMILCYIWLLVLLLHKHRSILLRRLCSLMGTVF LLRCFTMFVTSLSVPGQHLQCTGKIYGSVWEKLHRAFAIWSGFGMTLTGVHTCGDYMFSG HTVVLTMLNFFVTECKYLFSASMRIR*