>SAMD8 MAGPNQLCIRRWTTKHVAVWLKDEGFFEYVDILCNKHRLDGITLLTLTEYDLRSPPLEIK VLGDIKRLMLSVRKLQKIHIDVLEEMGYNSDSPMGSMTPFISALQSTDWLCNGELSHDCD GPITDLNSDQYQYMNGKNKHSVRRLDPEYWKTILSCIYVFIVFGFTSFIMVIVHERVPDM QTYPPLPDIFLDSVPRIPWAFAMTEVCGMILCYIWLLVLLLHKHRSILLRRLCSLMGTVF LLRCFTMFVTSLSVPGQHLQCTGKIYGSVWEKLHRAFAIWSGFGMTLTGVHTCGDYMFSG HTVVLTMLNFFVTEYTPRSWNFLHTLSWVLNLFGIFFILAAHEHYSIDVFIAFYITTRLF LYYHTLANTRAYQQSRRARIWFPMFSFFECNVNGTVPNEYCWPFSKPAIMKRLIG*