>S100A8 MLTELEKALNSIIDVYHKYSLIKGNFHAVYRDDLKKLLETECPQYIRKKGADVWFKELDI NTDGAVNFQEFLILVIKMGVAAHKKSHEESHKE*